Bemonsteren

Iedere binnenkomende partij zink/loodhoudende afvalstoffen wordt op een representatieve- en voorgeschreven wijze bemonsterd door een gekwalificeerde bemonsteraar en wordt geprepareerd om daarna in het laboratorium geanalyseerd te worden.

 

Het prepareren omvat het vermalen (< 100 micron)  en daarna het drogen van het monster. Het fysische aspect wordt visueel beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt het materiaal uitgezeefd naar diverse fracties.

 

Tevens kunnen smeltrendementen worden bepaald indien dit van toepassing is.