Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest naprawdę w naszym DNA i stanowi integralną część strategii naszej firmy.

  • Zrównoważony rozwój

Metals Chemicals Maastricht

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to nasza codzienna praca. Właśnie dlatego chcemy działać w sposób jak najbardziej zrównoważony i dlatego jest to integralna część strategii naszego przedsiębiorstwa.

Nie tylko po to, by wywierać wpływ w ramach naszej własnej organizacji, ale także by wzmacniać nasze relacje ze wszystkimi interesariuszami.

Skupiamy się na następujących tematach