Laboratorium

Wspaniale w

Laboratorium

W MCM posiadamy własne, profesjonalnie wyposażone laboratorium chemiczne z doświadczonymi analitykami, którzy gwarantują bardzo dokładne analizy. Sprzęt jest regularnie sprawdzany i testowany, a stosowane metody są aktualne.

Nasze laboratorium wykonuje wiele metod w celu określenia analizy na różnych pierwiastkach. Przede wszystkim cynku (Zn) i ołowiu (Pb), które są szczególnie ważne dla określenia ceny.

Aby stworzyć ogólny obraz jakości, należy również zmierzyć dodatkowe elementy, często występujące w niskich stężeniach. Przykłady obejmują: aluminium (Al), żelazo (Fe), nikiel (Ni), cynę (Sn), kadm (Cd), chlorek (Cl) i H2O.

Stosujemy standaryzowaną metodę miareczkowania kompleksometrycznego, ponieważ jest to najdokładniejsza metoda pomiaru cynku i ołowiu dla wyższych stężeń. Oznaczanie zawartości fluoru (F) odbywa się poprzez destylację, a pomiar odbywa się za pomocą elektrody jonoselektywnej.

Nasz Usługi