Jakość

MCM

Jakość

Dla MCM najwyższa jakość jest wymogiem obowiązkowym, ponieważ nasze materiały wpływają na cele naszych klientów: recykling, regenerację, ponowne użycie i/lub wytwarzanie (półproduktów). Ponadto, traktujemy naszych dostawców jako naszych partnerów i współpracujemy z nimi w celu osiągnięcia naszych celów. Jako partner i klient oferujemy Państwu zasady najwyższej jakości i tego samego oczekujemy od wszystkich, z którymi współpracujemy.

Dzięki posiadaniu certyfikatu ISO 9001 zapewniamy, że wszystkie nasze procesy są prowadzone z zachowaniem wysokiej jakości i profesjonalnych standardów dla wszystkich interesariuszy. Certyfikat ISO 9001 wymaga, aby firma ustanowiła pisemną dokumentację dla wszystkich procesów mających wpływ na produkt lub usługę oraz przedstawiła udokumentowany dowód zgodności audytorom i interesariuszom.

Po pomyślnym ukończeniu precedensów ISO, rejestracja jest przyznawana przez niezależną organizację zewnętrzną. Zarząd MCM spełnia wymagania poprzez coroczny przegląd zarządzania.

Pobierz nasz certyfikat ISO 9001

Skupiamy się na następujących tematach