Powiadomienie

Wspaniale w

Powiadomienie

Kod EWC i odpady niebezpieczne

Wszystkie wytworzone odpady będą miały odpowiadający im Europejski Kod Odpadów (EWC). Kody te można znaleźć w Europejskim Katalogu Odpadów. Sam kod EWC składa się z sześciu cyfr, natomiast gwiazdka obok kodu oznacza, że odpady są uważane za niebezpieczne. W tym momencie obowiązkowe jest rozpoczęcie procesu notyfikacji za pośrednictwem rządu (rozporządzenie UE nr 259/93 i nr 1013/2006).

Transport

Jeśli chcesz eksportować lub importować odpady niebezpieczne przez kraj członkowski UE, musisz przestrzegać Europejskiego Rozporządzenia o Przemieszczaniu Odpadów (EWSR, lub w języku holenderskim EVOA). Zanim przetransportujesz odpady niebezpieczne przez granicę, musisz zawrzeć umowę z odbiorcą odpadów. Potrzebne jest również zezwolenie krajów tranzytowych.

Powiadomienie o wsparciu

Posiadamy wiedzę, doświadczenie i procedury pozwalające na zorganizowanie transportu niebezpiecznych materiałów odpadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenia wykonujemy dla materiałów własnych, ale także jako usługę dla naszych dostawców i klientów.

Aby wspierać naszych partnerów biznesowych w najlepszy możliwy sposób, możemy pomóc w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi recyklingu odpadów. Posiadamy odpowiednie kontakty z władzami w zakresie tych procesów sprawozdawczych.

Jeśli istnieje taka potrzeba, możemy zapewnić Państwu wszelkie wymagane wsparcie dotyczące procesu zgłoszenia.

  • Maastricht

Nasz Usługi