Sposób, w jaki pracujemy

Slajd 1
KROK 1
DOSTAWCA

Jako dostawca możesz sprzedać MCM swoje odpady cynku lub ołowiu. Przesłacie nam Państwo próbkę, którą poddamy analizie w naszym laboratorium. Na podstawie tej analizy podzielimy się z Państwem wszystkimi przydatnymi informacjami i przedstawimy Państwu indywidualną ofertę handlową. Jeśli oboje zgodzimy się co do wszystkich aspektów, otrzymają Państwo profesjonalną umowę zawierającą wszystkie wymogi prawne i specyfikacje.

Obraz nie jest dostępny
TRANSPORT W
KROK 2
TRANSPORT W

Transport Państwa odpadów organizowany jest przez Państwa lub przez nas, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Z naszej strony organizujemy wszystkie rodzaje transportu drogowego, morskiego lub kolejowego z zachowaniem wszystkich odpowiednich przepisów.

2-Transport-w
WAREHOUSING
KROK 3
WAREHOUSING

Nasz główny magazyn znajduje się w Maastricht (Holandia). W tej lokalizacji posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia środowiskowe, a także certyfikat Seveso. Dzięki temu nasz magazyn jest bezpieczny i elastyczny, ponadto możemy przechowywać wszystkie rodzaje odpadów (niebezpiecznych) (w tym materiał 4.3).
Posiadamy również magazyn w Genk (Belgia). Obie lokalizacje w Maastricht i Genk mają bezpośrednie połączenie z portem w Antwerpii i Rotterdamie.

3-Magazynowanie
POBIERANIE PRÓBEK
KROK 4
POBIERANIE PRÓBEK

Gdy Państwa odpady trafiają do nas, wykwalifikowany próbobiorca pobiera reprezentatywną próbkę z każdej partii przychodzącego materiału. Próbka ta zostanie przygotowana do analizy w naszym laboratorium.

4-próbkowanie
LABORATORIUM
KROK 5
LABORATORIUM

Próbka Twojego materiału zostanie poddana analizie w naszym laboratorium, gdzie zastosujemy znormalizowaną metodę miareczkowania kompleksometrycznego. Jest to najdokładniejsza metoda pomiaru Zn i Pb. Oznaczane są również inne pierwiastki, jak np. aluminium, żelazo, chlorki i H2O.

5-laboratorium
TREŚĆ
KROK 6
TREŚĆ

W razie potrzeby lub chęci mamy możliwość wykonania kilku zabiegów. Możemy kruszyć i przesiewać materiały odpadowe lub pozostałości oraz mamy wszelkiego rodzaju możliwości przepakowania materiałów.

6-leczenie
PŁATNOŚĆ I DOKUMENTY
KROK 7
PŁATNOŚĆ I DOKUMENTY

Na podstawie wyniku analizy i tego, co jest przewidziane w uzgodnionej umowie, płatność zostanie dokonana, a dokumenty zostaną sfinalizowane.

7-płatności-dokumenty
UŻYTKOWNIK KOŃCOWY
KROK 8
UŻYTKOWNIK KOŃCOWY

Na koniec odpady zostaną przetransportowane do użytkownika końcowego. W większości przypadków użytkownikiem końcowym jest producent cynku Special High Grade lub producent ołowiu.
Z naszej strony mamy doświadczenie i wiedzę, aby spełnić normy ADR zgodne z międzynarodowymi przepisami. Ponadto możemy zapewnić naszym dostawcom i klientom wszelkie wymagane wsparcie dotyczące eksportu lub importu odpadów niebezpiecznych na terenie UE.

8-użytkownik