Magnez

Wspaniale w

Cynk

Nasze początki to skup i sprzedaż pozostałości cynku z różnych procesów przemysłowych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy zbudowaliśmy światową sieć dostawców i klientów. Co roku przetwarzamy ponad 65.000 ton pozostałości cynku i dlatego jesteśmy jednym z największych graczy w branży recyklingu cynku. Obecnie koncentrujemy się głównie na utlenionej części pozostałości cynku, chociaż nadal działamy również w odniesieniu do części metalicznych w kilku formach.

Dzięki własnemu magazynowi możemy zaoferować naszym dostawcom i klientom bezpieczne i elastyczne rozwiązania, ponieważ w naszej lokalizacji w Maastricht posiadamy certyfikat BRZO, a także niezbędne zezwolenia środowiskowe.

Nasz portfel pozostałości po cynku składa się z:

 • Popioły cynkowe
 • Szumowiny cynkowe
 • Popiół cynkowy/ miał cynkowy mielony kulowo
 • Pył cynkowy
 • Kożuchy żużlowe cynku
  (bottom dross, top dross)
 • Twardy cynkowy spelter
 • Twardy cynk
 • Kożuch denny
 • Topowe odpadki
 • Proszek do metalizacji
 • Pył z filtra cynkowego
 • Katalizatory cynkowe
  (używane/nieużywane)
 • Pozostałości po piecu
 • EAFD
  (pył z elektrycznego pieca łukowego)
 • Czarna masa